Historie

De oorlogsjaren….

 

5 mei 2015 viert Nederland dat het 70 jaar geleden bevrijd is.

Maar hoe verliepen de oorlogsjaren voor het gilde.

1940 : Januari werd nog de traditionele verloren mandag gevierd. Er werden 80 worstenbroodjes aangekocht en de resterende 18 leden kregen ieder 4 consumptiebonnen.

Het inleggeld bedroeg f. 1,00

Op 20 juni ging men ter kerke. Er ontbraken slechts 2 van de 18 gildebroeders. Het openen van de doel met de daaraan verbonden prijsverschieting liet men achterwege. De gildebroeders werd wel aangezegd om 5 zondagen het lot te verschieten.

Op St. Hubertus, 3 november, sloot men de doel. Het inleggeld werd vastgesteld op f. 2,50 en er werd voor f. 22,50 aan prijzen gekocht.

1941 : Op verloren maandag geen worstenbrood, vanwege de distributie.

27 mei trok men ter kerke. Er ontbraken 3 van de 18 gildebroeders. Het inleggeld bedroeg f. 2,00. De boete voor verzuim in de mis f. 1,00

Ook dit jaar heeft geen opening van de doel met prijsverschieting plaats gevonden en op St. Hubertus sloot men de doel niet. De verplichting tot het lotschieten werd wel gehandhaafd, maar de absenties waren veel hoger. Slechts 5 gildebroeders hebben op geen enkel lot gemankeerd. Met de gilden van Goirle en Hilvarenbeek heeft men de tradities van gezamenlijk schieten echter willen voortzetten.

Bij het sluiten van doelen, hetwelk niet gehouden kon worden wegens gebrek aan actieve middelen – men had op 10 juni slechts een bedrag van f. 8,65½ in kas – kwam men op 10 november toch bijeen en werd een inleggeld geheven van f. 2,50. Noch de koning, noch de deken werd vrijgesteld van het betalen hiervan.

Dit was voorlopig de laatste bijeenkomst. Alles was opgeborgen, veilig voor de bezetter, en de buidel zou volgens het kasboek nog een bedrag bevatten van f. 47,99½. Dit bedrag werd door de toenmalige hoofdman, J.C. Vermelis, in bewaring genomen.

1942 – 1944 : In 1943 en 1944 liet men de H.Mis op St. Jorisdag nog lezen in de grote kerk van ’t Heike voor f. 10,00 en ieder kon ter kerke komen, indien dit mogelijk was.

1945 : Tilburg werd op 27 oktober 1944 bevrijd. Het lag voor de hand dat men een hopelijk spoedige bevrijding van het gehele land zou afwachten. Tussen 27 oktober 1944 en 12 juni 1945, de dag waarop men wederom in oude luister de teerdag vierde van St. Joris, zijn de 18 overgebleven gildebroeders bijeen gekomen. Hoofdman J.C. Vermelis trad wegens zijn hoge leeftijd af. In zijn plaats koos men zijn zoon J. Vermelis Jr.

23 nieuwe gildebroeders traden toe. En aan deken Jos Paulusse werd de buidel, inhoudende f. 26,66, ter hand gesteld.

ST JORIS TILBURG LEEFDE VOORT !

verzetsherdenkingskruis3

 

 

 

 

 

Het verzetsherdenkingskruis, toegekend op 28 juni 1982 aan onze oud-hoofdman Michiel van den Hout.