Het Vendelgebed

Op de foto hieronder ziet u onze vendelier in actie.
Dat dit niet zomaar willekeurig gebeurt  blijkt uit het 'VENDELGEBED"

vendel

Het Vendelgebed

De vendelier legt zijn hoed of baret naast zich op de grond.

Commando’s

  1. Vendelier presenteert het vaandel
  2. Neigt het vaandel
  3. Zwaait het vaandel voor God, Koningin en Vaderland.

Het vendel wordt boven het hoofd gezwaaid

De vendelier brengt boven zijn hoofd een groot aan de Allerhoogste.Alvorens de strijd te beginnen vraagt hij om moed om de strijd eerlijk en goed te mogen volvoeren. Tevens vraagt hij om sterkte voor zichzelf.

Het vendel wordt boven het hoofd geworpen in een hand.

De vendelier wil hiermee de patroon van het gilde eren, want hij is hoog verheven. De vendelier wil alles doen wat in zijn vermogen ligt. Het opgooien van het vendel is een uiting van vreugde.

Het vendel wordt rond de hals gegooid.

De strijd dient moedig gestreden te worden, de vendelier moet zich duchtig weren, ook al zou hem dat het hoofd kosten.

Met de knop in de nek wordt het vendel rondgetrokken met de schouder.

Het hoofd is hier achterover gehouden. De vendelier ziet naar de hemel. Zijn intentie is : U Heer wil ik verheerlijken.

Het vendel wordt rond het middel gedraaid.

De vijand nadert. De vendelier moet zich verweren en zendt een kort gebed ten hemel teneinde in de strijd tussen goed en kwaad, die nu komen gaat, de vertegenwoordiger van het goede te zijn en zo te mogen zegevieren.

In een forse wrong wordt het vendel achter de rus gezwaaid tot onder de tegengestelde oksel.

De vendelier wordt nu van alle kanten aangevallen. Overal dreigt gevaar ! Het kost moeite overeind te blijven.

Het vendel wordt achter de rug door geworpen en zo hoog mogelijk voor weer opgevangen.

Nooit zal een vendelier wijken, wat er ook gebeurt. Steeds zal hij blijven strijden, hoe heftig het gevecht ook zal zijn.

Het vendel zakt en wordt rond de knieën gedraaid.

De vendelier moet zich lenig houden teneinde het vendel niet te verliezen.

In een forse wrong wordt het vendel achter de rug gezwaaid, de vendelier treedt over het vendel heen en knielt met het vendel.

De vijand tracht de vendelier op de knieën te krijgen, hij wordt teneer gedrukt.

Vendel in de knieholte wordt op een been rondgetrokken.

Wanneer het de vendelier te machtig wordt maakt hij zijn handen vrij. De vendelier wil van geen wijken weten, de strijd gaat onvermoeid voort.

Het vendel zakt tot de enkels en wordt daar rondgedraaid.

Al wordt de strijd moeilijk, de vendelier zal zijn uiterste best doen om het vendel draaien te houden. Belangrijker is nog dat hij het rein, vrij van de grond houdt.

Het vendel wordt op de voet gelegd.

Op een been staand trekt de vendelier met het andere been het vendel rond. Triomfantelijk en dankbaar dat de strijd gestreden is.

Het vendel wordt opgerold.

De strijd is gestreden. De vendelier is geslaagd. Hij groet de aanwezigen en zet zijn baret of hoed weer op.